День безпечного Інтернету

опубліковано 11 бер. 2021 р., 08:57 Tatyana Yakushko   [ оновлено 11 бер. 2021 р., 09:17 ]
За ініціативою європейських некомерційних організацій European SchoolNet та Insafe Захід запроваджено День безпечного Інтернету, який з 2004 року відзначається у вівторок другого тижня лютого. Цього дня в багатьох країнах світу обговорюються: • шляхи безпечного використання молоддю Інтернету, • питання інтернет-етики, • загрози протизаконного контенту. День безпечного Інтернету має на меті досягнення об'єднання зусиль держави, бізнесу і громадськості для популяризації механізмів безпечної роботи в мережі, перш за все серед дітей та молоді. Інтернет асоціація України визначила, що найнебезпечнішими порушеннями в інформаційній сфері є: • дитяча порнографія, • прояви расової на національної нетерпимості, • тероризм. Для викорінення найнебезпечнішого контенту створено постійну «гарячу лінію» з веб-інтерфейсом, де кожен користувач може залишити свою скаргу про інформаційні порушення в Інтернеті.


Захист систем електронних комунікацій [Текст] : навч. посіб. / [В.О. Хорошко, О.В. Криворучко, М.М. Браіловський та ін.]. — Київ : КНТЕУ, 2019. — 164 с. http://library-service.com.ua:8080/kvdbuy/DocumentDescription?docid=KvDBUY.BibRecord.218659 У навчальному посібнику розглядаються основи організації та порядок виконання робіт із захисту інформації в системах електронних комунікацій, порядок прийняття рішень щодо складу комплексної системи захисту інформації в залежності від умов функціонування СЕК і видів оброблюваної інформації, визначення обсягу і змісту робіт, етапності робіт, основних завдань та порядку виконання робіт кожного етапу. Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері [Текст] : матер. наук.-практ. конф.; 10 травня 2018 р. / [упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. — Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2018. — 174 с. http://library-service.com.ua:8080/kvdbuy/DocumentDescription?docid=KvDBUY.BibRecord.212476 Матеріали конференції присвячені розгляду теоретико-правових та практичних питань забезпечення прав, свободи і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах, а також шляхів їх вирішення. Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи [Текст] : матер. І міжнар. наук.-практ. конф.; 20 вересня 2019 р. / [упоряд.: В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв]. — Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. — 126 с. http://library-service.com.ua:8080/kvdbuy/DocumentDescription?docid=KvDBUY.BibRecord.219927 Матеріали конференції присвячені розгляду теоретичних та практичних засад державної політики у сфері інформаційної безпеки, проблемам формування, оцінці стану та реалізації Доктрини інформаційної безпеки України. Технології захисту інформації на матеріальних носіях [Текст] : монографія / І. М. Дронюк. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 200 с. http://library-service.com.ua:8080/kvdbuy/DocumentDescription?docid=KvDBUY.BibRecord.187105 Монографія присвячена розвитку цифрових методів та засобів захисту інформації на матеріальних носіях. Розвинуто теоретичні основи інформаційних технологій захисту. Застосовано методи теорії диференціальних рівнянь для побудови математичних моделей. Розроблено Ateb-перетворення як узагальнення поняття тригонометричних перетворень. Реалізовано комп’ютерні застосування для задач захисту інформації на матеріальних носіях.
Comments