E-клас


Використання MySpace і Facebook Сторінки в класі - http://www.brighthub.com/education/k-12/articles/18955.aspx Взаємовідносини між слухачами:
 •  В онлайн-класі заборонені будь-які методи приниження людської гідності. Основний принцип, яким керуються слухачі – взаємоповага, справедливість та чемність у стосунках в академічній групі.
 • У стосунках між слухачами не допускаються грубість, неввічливість, приниження гідності та честі інших, нанесення морального чи матеріального збитку.
 • Підтримуються будь-які форми спілкування слухачів різних груп, факультетів, інститутів – спільне обговорення та рішення навчальних питань, виконання проектів, участь у молодіжних заходах, конкурсах тощо.
Взаємовідносини між слухачами та викладачами:
 • У призначений час, а краще за 10-15 хвилин до початку увійдіть в онлайн-клас по посиланню, яку вам відправили на електронну адресу організаторам вебінару.
 • Викладач зацікавлений у отриманні слухачами інформації з дисципліни, що викладається. У зв’язку з цим слухач має право ознайомлюватися зі змістом навчальної дисципліни, питаннями до іспиту тощо. Також завчасно слухач повинен знати про можливості та ресурси отримання інформації для самостійної підготовки. Під час підготовки до виконання завдань творчого характеру слухач повинен знати детальний алгоритм виконання роботи, розуміти критерії оцінювання. Викладач зобов’язаний мотивувати поставлену оцінку, за вимогою слухача.
 • Викладач має право запропонувати слухачу залишити онлайн-клас, якщо той порушує дисципліну, та в подальшому розглядати це порушення як прогул. Слухач зобов’язаний слухатися, не вступаючи до передрікань. Після завершення заняття слухач повинен вибачитися та пояснити свою поведінку викладачу.
 •  У випадках, коли слухачу необхідно поспілкуватися з викладачем за межами навчального часу, слід дотримуватися наступних правил:
  • необхідно точно знати прізвище, ім’я та по батькові викладача;
  • важливо знати, що викладач повинен займатися з вами у таких випадках:
• на заняттях згідно розкладу;
• на консультації згідно розкладу;
• на заліках та екзаменах згідно розкладу;
• у час, зазначений за індивідуальною домовленістю.
 • В усіх інших ситуаціях викладач сам вирішує чи виділяти йому особистий час на спілкування зі слухачем.
 • Студент не може наполягати навіть на короткій розмові, якщо він:
  • прийшов до викладача без попередньої домовленості;
  • запізнився або не прийшов на загальну чи на індивідуальну консультацію.
 • Особисті обставини слухача у цьому випадку не є вирішальним аргументом.
 • Викладач не має права:
  • принижувати чи ганьбити слухача, проявляти неповагу;
  • обговорювати зі слухачами професійні чи особистісні недоліки своїх колег;
  • проводити на заняттях комерційну рекламу, політичну чи релігійну агітацію.
 • Слухачі не мають права:
  • вести себе зухвало, нахабно з викладачем;
  • обговорювати з викладачем будь-чиї оцінки, крім своїх.

Витяг з публікації:
[Кодекс етики слухачів та адміністративно-викладацького складу Інституту післядипломної освіти] [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. данні. - Режим доступу: http://ipo.luguniv.edu.ua/forum/viewtopic.php?f=8&p=41, вільний. - Назва з екрану. - Укр. мовою. - Публікація від 24 лютого 2010. - Перевірено: 16.06.2011.

Рекомендована література:

 • Вишневецкая Т.Л. Использование групповой формы работы при организации учебной деялтельности [Електронний ресурс] . - Електрон. текст. данні . - Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/520234/, вільний, розділ "Преподавание в начальной школе" . - Назва з екрану . - Рос. мовою . - Перевірено: 16.06.2011.
 • Умови ефективності дистанційного навчання [Електронний ресурс] . - Електрон. текст. данні . - Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-4095.html, вільний. - Назва з екрану . - Рос. мовою . - Перевірено: 16.06.2011.