Авторське право

к. ю. н. Романюк О.І., Фрейдліна А. Г. ДонНУЕТ імені Михайла. Туган-Барановського АВТОРСЬКЕ ПРАВО В ІНТЕРНЕТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ - 

Авторське право в Інтернеті: копірайт проти копіпасту - http://www.nsubota.com.ua/news/2011/04/07/410/

Копанєва Вікторія Олександрівна, Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва Інтернет і авторське право - http://www.nbuv.gov.ua/articles/2010/10kvoiap.html

На что распространяется авторское право [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. данні. - Режим доступу: http://copyright.iatp.by/abc/abc5.html, вільний. - Назва з екрану. - Рос. мовою. - Перевірено: 16.06.2011.

В каких случаях произведение можно использовать свободно [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. данні. - Режим доступу: http://copyright.iatp.by/abc/abc16.html, вільний. - Назва з екрану. - Рос. мовою. - Перевірено: 16.06.2011.

Что такое соавторство [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. данні. - Режим доступу: http://copyright.iatp.by/abc/abc12.html, вільний. - Назва з екрану. - Рос. мовою. - Перевірено: 16.06.2011.

 Что не охраняется авторским правом   >>>

 Что такое составные произведения>   >>>;

Что такое производные произведения   >>>

Какое значение имеет знак охраны авторского права (знак копирайта ©)   >>>

Возможна ли регистрация авторского 
права   >>>

Что такое соавторство   >>>
Каково содержание авторского права   >>>

Что такое личные права автора   >>>

 В каких случаях произведение можно использовать свободно   >>>

 Как долго действует авторское право   >>>

 Что такое общественное достояние   >>>

 Каким образом можно получить право использования охраняемого авторским правом произведения   >>>

Что является нарушением авторского права   >>>

 Что такое пиратство   >>>

 Какими способами можно защищать авторское право   >>>

 Что такое управлении авторскими правами на коллективной основе   >>>

 Каким образом осуществляется международная охрана авторского права   >>>
Підсторінки (1): Creative Commons
Comments